GATE проведе информационен ден за магистърската програма „Технологии за големи данни“

GATE представи новата магистърска програма „Технологии за големи данни“,съвместна инициатива на Института и ФМИ към СУ „Св. Климент Охридски“, на информационно събитие на 31 август 2023 г.

На него директорът на GATE, проф. Силвия Илиева, която е и ръководител на магистърската програма, направи обзор на програмата, като отбеляза как ще бъде организирано обучението и предимствата на учебната среда. След това преподаватели от екипа на GATE и чуждестранни лектори представиха водените от тях курсове. Особен интерес предизвикаха гост-лекторите – проф. Греъм Кемп от  университета Чалмърс, Швеция и д-р инж. Кристоф Буум, управляващ партньор на иновативната компания Bakdata. Д-р Валентин Павлов, вицепрезидент на Рила Солюшънс АД и д-р Никола Тулечки от Ontotext – стратегически партньори на GATE, разказаха за подкрепата, която двете компании оказват на магистърската програма и разкриха възможностите за кариерно развитие пред завършилите магистри.

Кандидатстването за програмата е отворено до 12 септември 2023.

Пълен запис на информационното събитие можете да видите във видеото по-долу.