Магистърска програма "Технологии за големи данни"

съвместна инициатива на
институт GATE
и Факултета по математика и информатика на
СУ “Св. Климент Охридски”

адрес:

гр. София, бул. Джеймс Баучер 5, Институт GATE

 

email:

msc-bigdata@gate-ai.eu