Често задавани въпроси

Въпрос: Тъй като част от програмата са избираеми дисциплини дали имате описани примерни/ препоръчителни комбинации с определена фокус тема на обучение?

Отговор: В сайта на програмата ни https://bdt.gate-ai.eu/акценти-на-програмата/ има идеи за подобно комбиниране, така е лесно да прецените къде искате да се профилирате.


Въпрос: Какъв брой избираеми дисциплини трябва да бъдат записани?

Отговор: Броят дисциплини е обвързан с общия минимален брой кредити (ECTS), които трябва да покриете през всеки от семестрите и той е 30, респективно:

  • за първи (зимен) семестър задължителните курсове носят 19 кредита, следователно избираемите следва да носят поне 11 кредита;
  • за втори (летен) семестър задължителните курсове носят 13 кредита, следователно избираемите следва да носят поне 17 кредита
  • за трети семестър, в който няма курсове, кредитите се формират от стаж (15) и защита на дипломна работа (15)

Забележка Напомняме, че имате право да избирате и курсове от други магистърски програми на ФМИ – ще Ви се признаят, стига да са релевантни на целите на нашата програма.


Въпрос: Колко дни в седмицата се провеждат занятия и всички ли са вечерни/уикенд?

Отговор: Програмата е редовна, а не задочна и курсовете са дневни, в работни дни. Заради някои гост преподаватели от чужбина част от занятията ще се провеждат модулно, като това ще е отразено в разписа.


Въпрос: Занятията със задължително присъствие ли са и само присъствено ли се провеждат или има и онлайн часове?

Отговор: Занятията са присъствени, като очакваме да не отсъствате безпричинно, а и всяко отсъствие в крайна сметка ще резонира върху подготовката Ви за успешното завършване на програмата. Хибридни часове е възможно да има в редки случаи с някои от гост-лекторите ни, но и те принципно са заявили ангажимент за присъствено обучение.


Въпрос: В какви професии могат да се реализират завършилите Вашата програма?

Отговор: Предоставили сме подобна информация в сайта на програмата – https://bdt.gate-ai.eu/реализация/, като списъкът в никакъв случай не е изчерпателен и перспективите пред нашите студенти надхвърлят описаното.


Въпрос: Кои са фирмите, с които програмата си сътрудничи и в които евентуално бихме могли да провеждаме стажове?

Отговор: Предоставили сме подобна информация – https://bdt.gate-ai.eu/партньори/, като този списък ще расте, а и никой не Ви ограничава да изберете стаж и другаде, след съгласуване с ръководителя на програмата.


Въпрос: Програмата предоставя ли стипендии?

Отговор: При всяка заявена подкрепа за предоставяне на стипендии, информацията ще бъде публикувана на сайта  на програмата ни – https://bdt.gate-ai.eu/стипендии/


Въпрос: Има ли списък на гост-лекторите и на какъв език ще бъде обучението с тях?

Отговор: Списък на гост-лекторите, заявили до момента интерес към програмата, може да откриете на https://bdt.gate-ai.eu/гост-лектори/ като те ще водят лекциите на английски, а ние можем да осигурим и превод на български (официалният език на програмата) при възникнала необходимост, но предполагаме че за повечето студенти това ще е излишно и те ще предпочетат да усъвършенстват и езиковите си умения.