Учебни и развойни лаборатории

Освен с платформата за Големи данни, която е сред водещите активи на института, GATE разполага и с 4 иновативни лаборатории, които активно се използват в изследванията и учебния процес. Това са:

Лаборатория за обучение

интерактивно учебно пространство, оборудвано с модерни компютърни станции с инсталиран софтуер на водещите компании в областта на големите данни и изкуствения интелект, както и зона за дискусии и срещи.

Лаборатория за визуализация

осигурява отлични условия за проучване, експериментиране и валидиране на резултатите от проекта, както и за представяне и разпространение на постиженията и резултатите на Института.

Лаборатория за цифрови двойници (Digital Twin Lab)

предназначена за създаване и демонстриране на т.нар. цифрови близнаци на индустриални/бизнес процеси и продукти.

Лаборатория за данни от градска среда

предназначена за събиране на данни в реално време за околната среда, уличния трафик и др. данни, необходими за моделиране на процеси и обекти в града. Изгражда се на територията на гр. София, съгласувано със Столична община.