Условия за прием

Кандидатите трябва да са завършили успешно бакалавърска програма, в която са изучавали информационни и комуникационни технологии и/или математически, инженерни и икономически специалности. Няма ограничение относно университета, от който е получена бакалавърската степен. Поради ограничения брой места в магистърската програма Технологии за Големи данни всички кандидати за обучение (с държавна субсидия или срещу заплащане) задължително трябва да са преминали конкурсен изпит за магистърски програми в направление Информатика на ФМИ.

Необходими документи:

1. Диплома за висше образование (образователна степен „Бакалавър“) в някоя от сферите, изброени по-горе.
• Ако сте завършили и Ви предстои издаване на диплома, но НЕ сте възпитаници на СУ, е необходима академична справка – оригинал.
• Ако сте завършили СУ и Ви предстои издаване на диплома, е необходимо уверение – оригинал.
• На кандидат-магистри, възпитаници на ФМИ, които нямат издадена диплома, ще бъдат издадени уверения по служебен път.

2. Бележка за платена такса, ако плащането се извършва на каса или по банков път.
• Таксата се определя от броя изпити, на които ще се явявате.
• Ако плащането е онлайн, не е необходимо да прикачвате документ за платена такса.