Стажове

Ще имате възможност да проведете стажа си в някои от най-иновативните фирми, работещи в сферата на големите данни и изкуствения интелект.