Реализация

След завършване на магистратурата си студентите ще могат да работят в индустрията, публични и частни организации, както и в изследователски/научни и образователни институции на различни позиции като например:

   • Инженер по данни: Работа като програмист или инженер в софтуерни компании, разработващи цялостни информационни системи или търговски софтуерни инструменти за обработка на данни;
   • Експерт по машинно обучение: Работа като инженер в софтуерни компании, които развиват системи с компоненти с изкуствен интелект;
   • Анализатор в сферата на данните: Работа като анализатор на данни, експерт или консултант за организации, обработващи големи количества данни в търговията, финансите, банковото дело, логистиката, здравеопазването, правителството и телекомуникациите;
   • Мениджър на данни: Работа като администратор на хранилища за данни, дизайнер на схеми от данни или мениджър на данни в големи организации, генериращи и поддържащи големи данни в публичния и частния сектор на индустрията и правителството;
   • Системен интегратор: Работа като програмист, архитект или консултант в софтуерни компании и софтуерни подразделения на големи организации, разработващи и внедряващи приложения с интензивно използване на данни;
   • Изследовател: Докторант или изследовател в университети, изследователски институти и центрове за данни.