Проф. Силвия Илиева представя новата магистърска програма „Технологии за големи данни“