Преподаватели

проф. д-р Силвия Илиева

проф. д-р Десислава Петрова-Антонова

проф. д-р Олга Георгиева

проф. д-р Красен Стефанов

проф. д-р Милен Петров

проф. д.м.н. Галя Ангелова

доц. д-р Александър Димов

доц. д-р Светла Бойчева

д-р Ива Кръстева

д-р Васил Василев

д-р Милен Чечев