Партньори

Освен Технологичния университет Чалмърс и Чалмърс индустриални технологии, Швеция, наши изтъкнати партньори с принос в структуриране на магистърската ни програма са Университета Милано Бикока – Италия, Университета Твенте – Нидерландия, London Metropolitan University – Англия и Изследователския институт SINTEF – Норвегия.

Имаме сериозно партньорство и с индустрията – наши сподвижници са фирма Онтотекст, Рила Солюшънс, Телелинк Бизнес Сървисис, bakdata, VMWare, SAP Labs като в рамките на магистърската програма очакваме от тях под една или друга форма помощ с предоставянето на курсове, стипендии, стажове и интересни казуси, които да решаваме заедно в хода на учебния процес.