Институт GATE

Институтът „Големи данни в полза на интелигентното общество“ (GATE) е създаден в края на 2019г. като автономна структура към Софийския университет „Свети Климент Охридски“ (СУ). Ключов за създаването на института е голям европейски проект по програма Хоризонт (Horizon 2020 WIDESPREAD-2018-2020 TEAMING Phase 2), в който СУ си партнира с Университета Чалмърс, Швеция и компанията  Chalmers Industriteknik (CIT), както и съфинансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Мисията на GATE е да провежда приложни изследвания, да развива иновации и да предлага образование в областта на големите данни и изкуствения интелект в сътрудничество с правителството, индустрията и предприемачите. Основната цел на Института е да създаде европейска екосистема, която да бъде мост между научната общност и индустрията.

 

Една от важните ниши на институционалното  развитие е новостартиращата магистърска програма „Технологии за големи данни“, която трябва да привлече иновативния потенциал на можещи и търсещи предизвикателства млади хора, които са избрали да се развиват в сферата на науката за данните.