Дипломна работа

 

Разработва се в рамките на 3ти семестър, под ръководството на избран от студента дипломен ръководител, като в рамките на семестъра се провежда и практически стаж в реална работна среда. Успешното приключване на дипломната работа носи 15 кредита, а също толкова носи и стажът.