Гост-лектори

Проф. Андреа Маурино

Проф. Андреа Маурино

Департамент по информатика, системи и комуникация, Университет на Милано-Бикока, Италия

Автор на над 80 публикации в сферата на големите данни и изкуствения интелект и ръководител на редица изследователски проекти в тази област
Гост редактор на редакционна поредица IEEE INTERNET COMPUTING, 2010 – 2011

Доц. Флавио Де Паоли

Доц. Флавио Де Паоли

Департамент по информатика, системи и комуникация, Университет на Милано-Бикока, Италия

Ръководител на INSID&S Lab, бивш координатор на мултидисциплинарен магистърски курс по „Теория на комуникациите и технологии“ и заместник-координатор на докторската програма по информатика. Главен изследовател в множество национални и международни проекти, финансирани от правителството на Италия и от ЕС (OMI/MODES, Klee&Co, MILK, SEEMP, NEUROWEB ).

Доц. Матео Палмонари

Доц. Матео Палмонари

Департамент по информатика, системи и комуникация, Университет на Милано-Бикока, Италия

Автор на над 100 публикации в сферата на големите данни и изкуствения интелект и Координатор на редица проекти по H2020 в тази област (EW-Shopp – Supporting Event and Weather-based Data Analytics and Marketing along the Shopper Journey, EuBusinessGraph: Enabling the European Business Graph for Innovative Data Product and Services и др.)

Доц. д-р Мила Коева

Доц. д-р Мила Коева

Международен институт по геоинформационни науки и наблюдение на Земята ITC, Университет на Твенте, Холандия

Тя е била координатор/ръководител на редица проекти по Horizon 2020, а нейните изследвания се фокусират върху внедряването на иновативни геопространствени методи и методи за машинно обучение, базирани на дистанционно засечени данни в подкрепа на 3D градско моделиране и кадастрални приложения. Благодарение на научната си дейност тя е избрана да участва активно в международни професионални организации, като председателства работни групи и организира научни събития. Тя е член на борда на рецензентите на ISPRS IJGI, MDPI Geomatics, Frontier Remote Sensing. През март 2017 г. е класирана като един от ТОП 3 учители на ITC 2016 – 2017.

Проф. д-р Клаудио Персело

Проф. д-р Клаудио Персело

Факултет по геоинформационни науки и наблюдение на Земята, отдел по наука за наблюдение на Земята (EOS), Университет на Твенте, Холандия.

Основните му научни интереси са върху анализа на данни от дистанционно наблюдение, машинно обучение, класификация на изображения и разпознаване на образи.
Носител на изследоватески грант по проекта „MaleRS – Техники за машинно обучение за анализ и класификация на последното поколение данни от дистанционно наблюдение“, подкрепен от Европейската комисия и провинция Тренто. Работил в Институт Макс Планк за интелигентни системи, Тюбинген, Германия. Автор на над 100 изследователски публикации в сферата на изкуствения интелект.

Проф. Греъм Кемп

Проф. Греъм Кемп

Професор в отдела за наука за данни и изкуствен интелект Университет Чалмърс, Швеция

Той е съръководител за изследователския профил на Big Data в ICT Area of Advance в Чалмърс. Научните му интереси включват биоинформатика и управление на данни. Автор на множество публикации и участник в редица европейски проекти в областите си на интерес.

Николай Николов

Николай Николов

Докторант в Университета на Осло и научен сътрудник в групата Smart Data в SINTEF Digital

Настоящите му изследвания са фокусирани върху нови методи за поддържане на жизнения цикъл на обработката на канали за големи данни, позволявайки тяхното дефиниране, базиран на модел анализ и оптимизация, симулация и внедряване върху децентрализирани хетерогенни инфраструктури.Съавтор на повече от 30 рецензирани научни публикации, свързани с иновациите, управлявани от данни. Има съвместна магистърска степен по Еразмус Мундус. степен по Инженеринг на услугите от Щутгартския университет, Критския университет и Тилбургския университет.

Кристоф Буум

Кристоф Буум

Съосновател и управляващ партньор на bakdata 

Има дългогодишен опит в приложения, управлявани от данни. Като архитект на данни, той подкрепя клиентите да създават и внедряват модерна стратегия за данни, базирана на обработка на данни в реално време. Кристоф е автор на научни статии и представя на международни конференции като WWW или CIKM. След преминаването си от научните изследвания към индустрията, той регулярно участва в ИТ конференции. Bakdata е лидер в разработката с отворен код на модерни платформи за стрийминг на данни. Услугите на компанията са съсредоточени около обработката на потоци от данни, обхващащи свързани системи от традиционни търговски бази данни до най-съвременния софтуер с отворен код.